Forskeren bak Lectinect

Lectinect® er utviklet sammen med professor Ian F. Pryme.

palm-1Lektiner og deres effekt på immunforsvaret har vært ett av professor Prymes forskningsområder. Han regnes blant Europas fremste forskere innen lektiner, og har siden 1994 vært medforfatter av 45 artikler om lektiners rolle bl.a. for å støtte immunforsvaret.

Professor Pryme er opptatt av at forskningen også skal gi praktiske resultater, og har derfor vært involvert i utviklingen av Lectinect Mage.

Nyere forskning viser at lektiner fra hyllebær kan støtte immunforsvaret, og Pryme har bidratt aktivt til å få utviklet produkter basert på disse viktige proteinene.

Ian F. Pryme ble født i 1944 i Stockport, Storbritannia. Han har arbeidet i Norge siden 1967 i forskjellige stillinger innen forskning, undervisning og administrasjon. Fra juli 2014 er han professor emeritus.