Spørsmål & svar

Kan våre produkter brukes sammen med legemidler?

Alle våre produkter er kosttilskudd som ikke er testet på samme måte som legemidler. Derfor anbefaler vi at man konsulterer sin lege for å høre om man kan bruke produktet sammen med aktuelle legemidler.

Brukere av blodfortynnende legemidler skal konsultere sin lege før bruk av vitamin K, siden disse kan påvirke effekten av medisinen. De som går på slike medisiner skal derfor ikke bruke produktet Lectinect K2 Superior før dette er klarert med lege.

Kan produktene brukes av gravide og ammende?

Gravide og ammende må konsultere lege før bruk av kosttilskudd.

Kan våre produkter brukes av barn?

På generelt grunnlag anbefaler vi at produktene oppbevares utilgjengelig for barn, og at man ikke gir disse til barn under 3 år.

Lectinect Mage inneholder konserveringsmiddelet natriumbenzoat. Dette er et vanlig og lovlig konserveringsmiddel som finnes naturlig f.eks i tyttebær. Mattilsynet fraråder at barn under 3 år får produkter med benzosyre/natriumbenzoat, og derfor må ikke barn under 3 år få de nevnte produktene.

Lectinect og allergi?

Lectinect Mage inneholder hyllebær og benzosyre (natriumbenzoat). Noen få mennesker kan få allergiske reaksjoner fra hyllebær. Videre kan noen reagere på benzosyre (natriumbenzoat), som er et lovlig og vanlig brukt konserveringsmiddel, og som også finnes naturlig i bær (bl.a i tyttebær og hyllebær).

Vår erfaring fra mange tusen brukere av Lectinect-produktene tilsier at dette er et sjeldent forekommende problem. Men som en tommelfingerregel kan man si at hvis man ikke tåler syrlige bær (f.eks tyttebær eller hyllebær), bør man heller ikke ta Lectinect Mage.