Forskning / Kvalitet

Grunnforskningen bak produktet

Lectinect Mage ble utviklet i Bergen basert på forskning om hyllebær og deres effekt på immunforsvaret. I 2007 ble det lansert som det første produktet i Lectinect-serien.

Hyllebær kan støtte immunforsvaret

HyllebaerIMG_0893Frukt, planter og bær er antatt å ha en positiv helseeffekt for mennesker. De senere årene har forskning påvist en sammenheng mellom hyllebær og menneskers immunforsvar. Forskning viser at hyllebær kan støtte immunforsvaret.

Sikring av biologisk aktivitet

Bilde 002-crop

En fundamental forutsetning for helseeffekter er at hyllebærene er biologisk aktive. Mye av dagens moderne kosthold består av industrielt bearbeidet mat, der den biologiske aktiviteten av viktige komponenter ofte er redusert. Vårt fokus er derfor å sikre at hyllebærene ikke taper biologisk aktivitet på veien fra innhøsting til ferdig produkt. – Å ta en tablett Lectinect skal være helsemessig like gunstig som å spise bæret i sin naturlige form, rett fra treet.

Vi har derfor utviklet laboratorietester som kontrollerer den biologiske
aktiviteten underveis i produksjonen. Kort fortalt studerer vi evnen til å
stimulere spesifikke cytokiner (små immunmolekyl) når Lectinect tilsettes en kultur av hvite blodlegemer på laboratoriet. Vi har erfart at det ofte skal svært lite til før biologisk aktivitet blir forringet. Derfor har vi finjustert alle ledd i produksjonen, og foretar løpende undersøkelser i vårt analyselaboratorium. Lectinect ® har derfor høy biologisk aktivitet når det kommer til forbrukeren.

Studier på mennesker

Det finnes en rikholdig litteratur som dokumenterer hyllebærenes positive virkinger, men foreløpig mangler det en dobbelblindstudie på feltet. Dvs den prosedyre som brukes for å teste et stoff med tanke på å utvikle nye legemiddel. Dette gjøres gjennom forsøk der verken pasientene eller dem som utfører studien vet hvem, av to testgrupper, som får utdelt tabletter med det aktive stoffet og hvem som kun får utdelt placebo («narremiddel»). En slik prosedyre er svært omfattende og kostbar. Samtidig kan det ta mange år å få et endelig svar.
Vi håper at det på sikt vil kunne gjennomføres slike studier, men fordi virkningene av hyllebær er så godt dokumentert på andre måter og fordi tilbakemeldingene fra de mange tusen som benytter Lectinect er så positive, så kan vi ikke vente på dette. Lectinect tilbys derfor som et kosttilskudd – ikke som et legemiddel.