Forskning / Kvalitet

Grunnforskningen bak produktet

Lectinect Mage ble utviklet i Bergen i samarbeid med Ian F. Pryme, da han var professor i biokjemi og molekylærbiologi. Fra 2014 er Pryme professor emeritus. Lektiner og deres effekt på immunforsvaret har vært ett av Prymes viktigste forskningsområder.

Les mer om professor Pryme her

Lektiner er plantenes forsvar mot angrep

Lektiner er proteiner som finnes i de fleste planter, bær og frukter. Lektiner spiller en viktig rolle i planters forsvarsmekanisme. Når planter angripes av insekter eller mark økes konsentrasjonen av lektiner som en del av dette forsvaret [2, 3].

Hyllebær kan støtte immunforsvaret

HyllebaerIMG_0893Frukt, planter og bær er antatt å ha en positiv helseeffekt for mennesker. De senere årene har forskning påvist en sammenheng mellom en del planters lektiner og menneskers immunforsvar [1, 4]. Forskning viser at hyllebær kan støtte immunforsvaret [1]. Hyllebær inneholder dessuten et høyt nivå antocyaner [5].

Sikring av biologisk aktivitet

Bilde 002-crop

En fundamental forutsetning for helseeffekter er at lektinene er biologisk aktive. Mye av dagens moderne kosthold består av industrielt bearbeidet mat, der den biologiske aktiviteten av viktige komponenter ofte er redusert. Vårt fokus er derfor å sikre at hyllebærene ikke taper biologisk aktivitet på veien fra innhøsting til ferdig produkt. – Å ta en tablett Lectinect skal være helsemessig like gunstig som å spise bæret i sin naturlige form, rett fra treet.

Vi har derfor utviklet laboratorietester som kontrollerer den biologiske
aktiviteten underveis i produksjonen. Kort fortalt studerer vi evnen til å
stimulere spesifikke cytokiner (små immunmolekyl) når Lectinect tilsettes en kultur av hvite blodlegemer på laboratoriet. Vi har erfart at det ofte skal svært lite til før biologisk aktivitet blir forringet. Derfor har vi finjustert alle ledd i produksjonen, og foretar løpende undersøkelser i
vårt analyselaboratorium. Lectinect ® har derfor høy biologisk aktivitet
når det kommer til forbrukeren.

Studier på mennesker

Det finnes en rikholdig litteratur som dokumenterer lektinenes positive virkinger, men foreløpig mangler det en dobbelblindstudie på feltet. Dvs den prosedyre som brukes for å teste et stoff med tanke på å utvikle nye legemiddel. Dette gjøres gjennom forsøk der hverken pasientene eller dem som utfører studien vet hvem, av to testgrupper, som får utdelt tabletter med det aktive stoffet og hvem som kun får utdelt placebo («narremiddel»). En slik prosedyre er svært omfattende og kostbar. Samtidig kan det ta mange år å få et endelig svar.
Vi håper at det på sikt vil kunne gjennomføres slike studier, men fordi virkningene av lektiner er så godt dokumentert på andre måter og fordi tilbakemeldingene fra de mange tusen som benytter Lectinect er så positive, så kan vi ikke vente på dette. Lectinect tilbys derfor som et kosttilskudd – ikke som et legemiddel.

REFERANSER

[1] Handbook of Plant Lectins : Properties and Biomedical Applications. Van Damme, E.J.M., Peumans W.J., Pusztai, A. and Bardocz, S. 1997. John Wiley and Sons, UK.
[2] Lectins as Plant Defence Proteins. Peumans W.J. and Van Damme, E.J.M. In Lectins : Biomedical Perspectives, pp. 1-21, 1995. Taylor and Francis, London.
[3] Waiting to fight? Lectin’s passive defence role in plants. Debenham M. Biologist 52, 2005, 74-79.
[4] Lectins in immunology.. Kilpatrick D.C. In : Lectins : Biomedical Perspectives. Pusztai A. and Bardocz S. pp.155-182,1995. Taylor and Francis, London.
[5] Potential health effects of berries. Beattie J., Crozier A. and Duthie G.G. Current Nutrition & Food Science 1, 2005, 71-86.

Følgende presiseres om ovennevnte referanseliste: vi står kun inne for de helseeffekter som gjengis i våre tekster. Om referanseartiklene skulle omtale andre helseeffekter eller spesifikke sykdommer, er ikke dette noe vi hevder er gjeldende for våre produkter.