Mageproblemer

Det finnes solid dokumentasjon fra hele Europa om bruk av hyllebær i behandling av ulike typer vanlige mageproblemer.

Lectinect Mage inneholder biologisk aktive lektiner fra hyllebær og antocyaner (antioksidanter), og kan derfor hjelpe mot mageproblemer.MageLectinect1 Lectinect AS har utviklet en unik prosess slik at lektinene forblir biologisk aktive. Dette gjør at kroppen raskt kan gjøre seg nytte av disse viktige proteinene. Les mer om Lectinect Mage her.

Om Lectinect AS

Bergensbedriften Lectinect AS ble grunnlagt i år 2000, under navnet Palm Research AS. Det faglige utgangspunktet for firmaet var molekylærbiologi, og i særdeleshet forskning på de helsegevinster mennesker kan få fra plantelektiner. Professor Ian F. Pryme, Bergen, var blant grunnleggerne, og  Pryme er fortsatt vår viktigste vitenskapelige rådgiver.