Hyllebær

Hyllebær (Sambucus nigra) brukt i behandling av mageproblemer gjennom historien.

Av professor Ian F. Pryme.

 

Bruk av hyllebær mot mageproblemer har en historie som strekker seg tilbake ca 2000 år. De gamle grekerne brukte hyllebærpreparater i behandling av en rekke mageproblemer.

For nesten 400 år siden anbefalte den respekterte Sveitsiske legen Johannes Bauhin (1541-1613) bruk av hyllebær mot løs mage.

HyllebærDr.  Martin Blochwich i sin håndbok “Anatomia Sambuci” (The Anatomy of the Elder), publisert i London i 1677, (nylig utgitt på nytt: Blochwich, 2010 [1]) benyttet to kapitler til å beskrive bruk av hyllebærpreparater i behandling av mageproblemer: Chapter 19: Of Affections of the Stomach and Chapter 20: Of Affections of the Intestines.  Referanse til bruk av hyllebær mot løs mage finner vi i British Pharmacopea [2].

I en rekke andre håndbøker finner vi dokumentasjon som omhandler bruk av hyllebær i Europa mot løs mage , hard mage og mageplager, for eksempel, Grieve [3], Madaus [4], Bisser [5], og Wichtl [6].

Ifølge Madaus [4] ble tørkede hyllebær brukt i Tyskland for behandling av hard mage , mens rapporter i 1887 fra Ukraina, Polen og Tsjekkoslovakia forteller at det ble laget en té fra ferske hyllebær mot slikt besvær. De positive egenskaper av hyllebær som et effektivt middel mot hard mage er beskrevet i Czech National Norm [7] og i Karmazin et al [8]. Wichtl [6] henviser til Swiss Pharmacopoeia [9] der den tradisjonelle bruken av hyllebær mot hard mage er beskrevet.

Yöney et al [10] beskriver at i de østlige deler av Middelhavet er hyllebær blitt brukt i flere hundre år i behandling av mageproblemer. I Sør-Italia er ekstrakt fra hyllebær anbefalt for å hjelpe magen [11]. Leporatti and Corradi [12] har rapportert at forskjellige Sambucus nigra preparater er hyppig brukt i det sentrale Italia for behandling av hard mage og generelle mageproblemer. I følge Uncini Manganelli og Tomei [13] er hyllebær blitt effektivt brukt i Toscana over lang tid mot en rekke mageproblemer. Også i de vestlige områder av Middelhavet (f.eks. Catalonia) beskriver både Rigat et al [14] og Vallés et al [15, 16] at hyllebær er i dag i omfattende bruk til behandling av blant annet luft i magen , løs mage og hard mage.

HenHyllebaerIMG_0893neberg og Stasiulewic [17] (1996) har gitt en oversikt over en rekke planter som er brukt tradisjonelt i Litauen. Henneberg og Stasiulewic [17] (1996) har gitt en oversikt over en rekke planter som er brukt tradisjonelt i Litauen. Hyllebær er blitt benyttet i mange generasjoner til behandling av en rekke typer magebesvær som løs mage og hard mage.Vlachojannis et al [18] beskriver at hyllebær er blitt benyttet tradisjonelt i Tyskland mot hard mage. I Urtekildens leksikon [19] leser vi at hyllebær er også blitt brukt mot hard mage i Norge. Både Cejpek et al [20] og Novelli [21] forteller at hard mage kan effektivt behandles med hyllebær.

Konklusjon:

Det finnes solid dokumentasjon fra hele Europa om bruk av hyllebær i behandling av ulike typer vanlige mageproblemer

 

 

Litteraturliste:

[1] Blochwich M. The Anatomy of the Elder; Original Edition 1677; Re-Edited 2010. Published by Berry Pharma AG.

[2] British Pharmacopea, 1788.

[3] Grieve M. A Modern Herbal. London, Jonathan Cape. 1931; 265-277.

[4] Madaus G. Lehrbuch der Biologischen Heilmittel. Band III. Georg Thieme Verlag. 1938; 2422.

[5] Bisser NG. Herbal drugs and phytopharmaceuticals : A handbook for practice on a scientific basis. Stuttgart : Medipharm Scientific 1994.

[6] Wichtl M. Herbal drugs and Phytopharmaceuticals. 3rd ed. Medpharm Scientific Publishers GmbH, Stuttgart. 2004; 549-550.

[7] Czech National Norm, 1958.

[8] Karmazín M., Hubík J., Dusek J. Seznam léciv rostlinného puvudu. VHJ Spofa, Praha 1984; 150-151 [in Czech].

[9] Swiss Pharmacopoeia [9] V. utgave, 1953.

[10] Yöney A., Prieto J.M., Lardos A., Heinrich, M. Ethnopharmacy of Turkish-speaking Cypriots in Greater London. Phytotherapy Res. 2010; 24, 731-740.

[11] Kilham C. Health benefits boost elderberry. HerbalGram American Botanical Council. 2000; 50-55.

[12] Leporatti M.L., Corradi L. Ethnopharmacobotanical remarks on the Province of Chieti town (Abruzzo, Central Italy). J. Ethnopharmacol. 2001; 74, 17-40.

[13] Uncini Manganelli R.E, Tomei P.E. Ethnopharmacobotanical studies of the Tuscan Archipelago. J. Ethnopharmacol. 1999; 65, 181-202.

[14] Rigat M., Bonet M.A., Garcia S., Garnatje T., Vallès J. Studies on ethnobotany in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). J. Ethnopharmacol. 2007; 113, 267-277.

[15] Vallès J., Bonet M.A., Agelet A. Ethnobotany of Sambucus nigra L in Catalonia (Iberian peninsula) : The integral exploration of a natural resource in mountain regions. Economic Botany. 2004; 58, 456-469.

[16] Vallès J., Bonet M.A., Garnatje T., Muntane J., Parada M., Rigat M. Sambucus nigra L in Catalonia (Iberian peninsula). In : Underutilized and Underexploited Horticultural crops. 2010, pp. 393-424. New India Publishing Agency, New Dehli.

[17] Henneberg M., Stasiulewicz M. Herbal ethnopharmacology of Lithuania/Vilnius region. In : Medicaments et ailments : l´approche ethnopharmacologique. 1996, pp.243-255.

[18] Vlachojannis J.E, Cameron M., Chrubasik S. A systematic review on the Sambucus fructus effect and efficacy profiles. Phytother. Res. 2010; 24,1-8.

[19] Urtekildens leksikon (3.1) Urtekildens leksikon http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/samb_nig.htm

[20] Cejpek, K., Maloušková, I., Konečny, M., Velíšek J. Antioxidant activity in variously prepared elderberry foods and supplements. Czech Journal of Food Science. 2009; 27, S45-S48.

[21] Novelli S. Developments in berry production and use. Bi-weekly Bul., Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2003; 16, 5–6.

Følgende presiseres om ovennevnte referanseliste: vi står kun inne for de helseeffekter som gjengis i våre tekster. Om referanseartiklene skulle omtale andre helseeffekter eller spesifikke sykdommer, er ikke dette noe vi hevder er gjeldende for våre produkter.