Forskning / Kvalitet

Grunnforskningen bak produktet

Lectinect Mage ble utviklet i Bergen i samarbeid med Ian F. Pryme, da han var professor i biokjemi og molekylærbiologi. Fra 2014 er Pryme professor emeritus. Lektiner og deres effekt på immunforsvaret har vært ett av
Prymes viktigste forskningsområder. Les mer om professor Pryme her

Fra forskningslitteraturen [1] vet vi at to egenskaper er nødvendig for at et protein skal hjelpe mot mageproblemer.

Det må kunne binde seg til spesifikke mikroorganismer i tarmen, og det må kunne medføre en lokal styrking av tarmens immunforsvar ved å binde seg til bestemte reseptorer. Forskning [2] har vist at lektinene er de eneste proteiner med slike egenskaper i hyllebær.Palm research logo CMYK

Vår egen forskning [3] har dokumentert at dersom man inaktiverer proteinene i
hyllebær, så reduseres også de ovennevnte biologiske egenskaper. Vi kan derfor konkludere med at lektinene i hyllebær virker mot mageproblemer.

Lektiner er plantenes forsvar mot angrep

Lektiner er proteiner som finnes i de fleste planter, bær og frukter. Lektiner spiller en viktig rolle i planters forsvarsmekanisme. Når planter angripes av insekter eller mark økes konsentrasjonen av lektiner som en del av dette forsvaret [4, 5]

Lektiner fra hyllebær kan styrke immunforsvaret

HyllebaerIMG_0893Frukt, planter og bær er antatt å ha en positiv helseeffekt for mennesker. De senere årene har forskning påvist en sammenheng mellom en del planters lektiner og menneskers immunforsvar [2, 6]. Forskning viser at lektiner fra hyllebær kan styrke immunforsvaret [2].

Lektiner og mageproblemer

Lektiner fra hyllebær binder seg til deler av immunforsvaret i mageområdet hos mennesker [7], og kan starte en positiv biologisk aktivitet. [8,9]. Hyllebær inneholder dessuten et høyt nivå antocyaner [10] som er kraftige antioksidanter.

Slik virker lektiner i tarmen

Det er 2 hovedmåter for virkningen av lektiner:

  1. Når mikroorganismene flyter fritt i massen i tarmen

Uønskede organismer kan bryte ned komponenter i maten og skille ut stoffer som gir ubehag. Dette kan gi deg mageplager. Lectinect Mage inneholder lektiner fra hyllebær. Disse har evnen til å klumpe sammen de uønskede organismene, som da blir passive og forsvinner med avføringen.  Se mer om dette i videoen under.

Brukere av Lectinect Mage som hovedsakelig plages av uønskede organismer som flyter løst i tarmmassen, kan oppleve bedring allerede etter 2-3 dager.

Man blir dessverre aldri kvitt alle uønskede organismer i tarmen, de er en del av tarmfloraen og vil alltid blomstre opp igjen. Det er derfor viktig med regelmessig eller jevn tilførsel av Lectinect Mage slik at situasjonen til enhver tid er under kontroll

2. Når mikroorganismene har bundet seg til reseptorer i tarmen

En annen hyppig årsak til mageproblemer er at uønskede organismer kan binde seg til reseptorene på tarmtottene. Heldigvis kan lektiner fra hyllebær fortrenge de uønskede organismene, og overta plassen fra dem. Deretter starter styrking av tarmens immunforsvar, og mageplagene kan avta. Se mer om dette i videoen under.

Når uønskede organismer har bundet seg til reseptorene, tar det gjerne lengre tid før man får hjelp mot mageplager. Dette er individuelt, og kan for noen ta 2-3 måneder.

Husk at tynntarmen er 4-6 meter lang, og har millioner av reseptorer som lektinene skal binde seg til. Dette kan ta tid, noe også erfaringene fra mange brukere av Lectinect Mage viser.

Sikring av biologisk aktivitet

Bilde 002-crop

En fundamental forutsetning for helseeffekter er at lektinene er biologisk aktive. Mye av dagens moderne kosthold består av industrielt bearbeidet mat, der den biologiske aktiviteten av viktige komponenter ofte er redusert. Vårt fokus er derfor å sikre at hyllebærene ikke taper biologisk aktivitet på veien fra innhøsting til ferdig produkt. – Å ta en tablett Lectinect skal være helsemessig like gunstig som å spise bæret i sin naturlige form, rett fra treet.

Vi har derfor utviklet laboratorietester som kontrollerer den biologiske
aktiviteten underveis i produksjonen. Kort fortalt studerer vi evnen til å
stimulere spesifikke cytokiner (små immunmolekyl) når Lectinect tilsettes en kultur av hvite blodlegemer på laboratoriet. Vi har erfart at det ofte skal svært lite til før biologisk aktivitet blir forringet. Derfor har vi finjustert alle ledd i produksjonen, og foretar løpende undersøkelser i
vårt analyselaboratorium. Lectinect ® har derfor høy biologisk aktivitet
når det kommer til forbrukeren.

Studier på mennesker

Det finnes en rikholdig litteratur som dokumenterer lektinenes positive virkinger, men foreløpig mangler det en dobbelblindstudie på feltet. Dvs den prosedyre som brukes for å teste et stoff med tanke på å utvikle nye legemiddel. Dette gjøres gjennom forsøk der hverken pasientene eller dem som utfører studien vet hvem, av to testgrupper, som får utdelt tabletter med det aktive stoffet og hvem som kun får utdelt placebo («narremiddel»). En slik prosedyre er svært omfattende og kostbar. Samtidig kan det ta mange år å få et endelig svar.
Vi håper at det på sikt vil kunne gjennomføres slike studier, men fordi virkningene av lektiner er så godt dokumentert på andre måter og fordi tilbakemeldingene fra de mange tusen som benytter Lectinect er så positive, så kan vi ikke vente på dette. Lectinect tilbys derfor som et kosttilskudd – ikke som et legemiddel.

REFERANSER

[1] Lectins: Biomedical Perspectives (Eds. Pusztai, A. and Bardocz, S.), Taylor and Francis, London UK, 1995.
[2] Handbook of Plant Lectins : Properties and Biomedical Applications. Van Damme, E.J.M., Peumans W.J., Pusztai, A. and Bardocz, S. 1997. John Wiley and Sons, UK.
[3] Intern rapport nr: IR012006 (Palm Research 2006).
[4] Lectins as Plant Defence Proteins. Peumans W.J. and Van Damme, E.J.M. In Lectins : Biomedical Perspectives, pp. 1-21, 1995. Taylor and Francis, London.
[5] Waiting to fight? Lectin’s passive defence role in plants. Debenham M. Biologist 52, 2005, 74-79.
[6] Lectins in immunology.. Kilpatrick D.C. In : Lectins : Biomedical Perspectives. Pusztai A. and Bardocz S. pp.155-182,1995. Taylor and Francis, London.
[7] Lectin binding reveals divergent carbohydrate expression in human and mouse Peyer’s patches. Sharma, R., van Damme, E.J., Peumans, W.J., Sarsfield, P. and Schumacher, U. Histochemistry and Cell Biology 105, 1996, 459-466.
[8] Lectins as growth factors for the small intestine and the gut. Bardocz, S., Ewen, S.W.B. and Pusztai, A. . In Lectins : Biomedical Perspectives, pp. 103-116, 1995. Taylor and Francis, London.
[9] Potential beneficial effects of dietary plant lectins on health. Aricigil S., Pryme I.F. Natural Products Research Reviews. 2014; 2, 1-27.
[10] Potential health effects of berries. Beattie J., Crozier A. and Duthie G.G. Current Nutrition & Food Science 1, 2005, 71-86.

Følgende presiseres om ovennevnte referanseliste: vi står kun inne for de helseeffekter som gjengis i våre tekster. Om referanseartiklene skulle omtale andre helseeffekter eller spesifikke sykdommer, er ikke dette noe vi hevder er gjeldende for våre produkter.